© 2017 created with webwavecms.com

Morski Sen

 

     

          

Regulamin

 
 • Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zadatku 

 • W przypadku rezygnacji z rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi.

 • Opłata za wynajem pobierana jest z góry pierwszego dnia pobytu.

 • W przypadku skrócenia pobytu, pobrana opłata jest bezzwrotna.

 • Pobyt zaczyna się o godzinie 15, a kończy się o godzinie 10.

 • Z reguły nie pobieramy dodatkowej opłaty za końcowe sprzątanie.

 • W przypadku pozostawienia rażącego nieładu, Goście będą proszeni o jego uprzątniecie lub zostaną obciążeni dodatkowym kosztem.

 • Goście ponoszą całkowitą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia lub urządzeń technicznych powstałe z ich winy lub winy odwiedzających ich osób.

 • Zadatek wpłacony podczas rezerwacji pozostaje jako kaucja na poczet zniszczeń oraz opłat za energię elektryczną oraz wodę.

 • W pomieszczeniach obowiązuje całkowity i kategoryczny zakaz palenia!

 • Na terenie posesji obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00-7:00.

 • Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną lub innych rzeczy materialnych gości.

 • Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

 • Gospodarz lub osoba przez niego upoważniona ma prawo usunąć gości przed zakończeniem terminu pobytu w przypadku naruszenia przez gości zasad współżycia społecznego i bezpieczeństwa, a także gdy Goście naruszają porządek i spokój. Możliwe jest to po dwukrotnym ostrzeżeniu gości o konsekwencji niewłaściwego lub niebezpiecznego zachowania. W tym przypadku nie następuje zwrot pieniędzy za najem.

 • Prosimy o segregację śmieci. Na posesji znajdują się pojemniki na szkło, butelki PET, a także puszki aluminiowe.

 • W momencie wynajmu domku każdy Gość akceptuje i wyraża zgodę na warunki zawarte w niniejszym regulaminie.